L’ALYANA NINH VÂN BAY

Thôn Tân Thành, Xã Ninh Ích, Huyện Ninh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tel: (+84) 258 3624 777 – Fax: (+84) 258 3516 153

Email: reservation.nvb@lalyana.com

Đặt Phòng: +84 258 3624 964 – 090 522 39 66